Historiek

Het tijdschrift De uil van Minerva is een initiatief van een filosoof, Jacques De Visscher, en van een historicus, Raoul Bauer, toen allebei hoogleraren aan het Gentse Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas. In het voorjaar van 1984 zochten zij contact met Fernand Vandamme en Roger Thibau, toen allebei hoogleraren van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent en de verantwoordelijken voor de uitgaven van C & C, een uitgeverij van wetenschappelijke publicaties, geassocieerd met een VZW verbonden aan de leerstoel Kennisleer binnen de sectie Wijsbegeerte van de Gentse Universiteit. Al vlug kwamen deze vier professoren tot de overeenkomst dat de hoofdredactie zou berusten bij Raoul Bauer en Jacques De Visscher, dat de redactieraad zou bestaan uit: Raoul Bauer, Jacques De Visscher, Roger Thibau (voorzitter), Fernand Vandamme (zaakvoerder) en Roger Van den Brande. In het door hen ondertekende verslag van de stichtingsvergadering (26 maart 1984) staat dat een vereniging ‘De Uil van Minerva’ het doel heeft om ‘de algemene culturele ontwikkeling in Vlaanderen te bevorderen met de nadruk op pluralisme, interdisciplinariteit en vulgarisatie van interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek.’ Tegelijk vonden de stichters Ludo Bekkers, Rudolf Boehm, Raf Dekeyser, Louis Dupré, André Faché, Mia Gosselin, Jaap Kruithof, Erik Oger, Ad Peperzak, Rik Pinxten, Herman Roelants en Frans Vannieuwenhove bereid lid te worden van een Raad van Advies die tegelijk een comité van aanbeveling was.

Bij de bekendheid van het initiatief kwamen heel wat positieve reacties met beschouwingen in de media en aanmoedigingen van academici en uitgevers. Het eerste nummer verscheen in het najaar van 1984, volledig gewijd aan de historische en wijsgerige betekenis van Karl Marx, van wie in het jaar voordien de honderdste sterfdag werd herdacht. De bijdragen waren van Rudolf Boehm, C. Offringa en Jacques Taminiaux. Vanaf dan is het tijdschrift zijn gang gegaan, kent het honderden auteurs uit binnen- en buitenland die artikelen en recensies hebben aangeleverd. Op zaterdag 19 november 1994 was het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen (UFSIA) zo vriendelijk om de redactie en abonnees te ontvangen voor een colloquium ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van het tijdschrift. De titel van het colloquium: ‘Hebben wij een geschiedfilosofie nodig?’ Sprekers waren: Raoul Bauer, Antoon Braeckman, Edith Brumans, Jos de Mul, Koen Raes, Toon Vandevelde en Guy Vanheeswijck; de academische plechtigheid werd voorgezeten voor Joachim Leilich en Maurice Weyembergh. Alle teksten verschenen in de nummers van de elfde jaargang.

Met ingang van de jaargang eenentwintig kwam Antoon Braeckman de hoofdredactie versterken en vanaf de drieëntwintigste jaargang kreeg het tijdschrift een nieuwe hoofdredactie: Ignaas Devisch (later vervangen door Raf Debaene), Jacques De Visscher (die vanaf jaargang 24 voorzitter van de redactieraad werd) Frans van Peperstraten en Henk Vandaele. Voortaan berust de eindredactie bij Raf Debaene en Henk Vandaele. Vanaf jaargang vijfentwintig (2012) verschijnt De (nieuwe) uil van Minerva waarvan de redactie en de administratie gevestigd zijn in Kemmel. De redactieraad bestond toen uit: Liesbet De Kock, Jens De Vleminck, Jacques De Visscher (voorzitter), Anton Froeyman, Sam Janssens, Philip Koolen, Luc Vanmarcke, Joris Van Poucke en Boris Demarest.

Op dit moment telt De Uil van Minerva zijn 34ste jaargang. In de voorbije jaren werd er werk gemaakt van een website en een voortdurende verjonging van de redactieraad. Een laatste redactionele vernieuwing was het publiceren van ‘actuele essays’.