Volume 30 (), nummer 3

Artikels
Theo Francken over migraties: hoe volledig is ‘gans het verhaal’?
Johan Leman
Vragen en antwoorden van een humanist
Joost Bonte
In het spoor van de intellectueel. Badious onverzettelijkheid: een militantisme van de illegaliteit.
Jan-Jasper Persijn
Polethiek
Joost Van Driessche
In memoriam
Interviews
Kritische bibliografieën
Frank Vande Veire, Tussen blinde fascinatie en vrijheid. Het mensbeeld van Slavoj Zizek.
Rob Devos
Recensies
De dodelijke omhelzing van het kapitalisme
Tim Christiaens
Ruimte voor vooroordelen: Pleidooi voor betrokken denken
Maarten Colette
De droom der Verlichting. De opkomst van de moderne filosofie
Marco in 't Veld
Zingevig in het Westen. Traditie, strijdersethos en christendom
Jacques De Visscher
Amor Mundi. Hoe komen we tot een betekenisvolle relatie met de ander?
Evelien Van Beeck